Completed Course Assessment

Arts & Humanities

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • ART 230: Anderson
  • Part A
  • Part B
 • ART 252: Hoffman
  • Part A 
  • Part B 
 • MUS 105: Kabokov
  • Part A
  • Part B

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020- 21

Spring 2021

Winter 2021

Fall 2020

Summer 2020

2019 - 20

Spring 2020

No Courses Scheduled

Winter 2020

Fall 2019

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

No Courses Scheduled

Fall 2018

Summer 2018

No Courses Scheduled

Career / Tech Ed

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • BA 131
  • Part A 
  • Part B
 • BA 224
  • Part A 
  • Part B
 • CAS 108: Ware
  • Part A 
  • Part B
 • CAS 133: Hughitt
 • ECE 101: Mickels
 • ECE 126: Shope
  • Part A 
  • Part B 
 • EET 111: Pytel
  • Part A 
  • Part B
 • EET 221: Lieurance
 • EET 251: Spengler
  • Part A 
  • Part B 
 • MFG 150: Clark
  • Part A 
  • Part B 
 • UAS 100
  • Part A 
  • Part B 
 • UAS 210
  • Part A 
  • Part B 

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020 - 21

Spring 2021

Winter 2021

Fall 2020

Summer 2020

No Courses Scheduled

2019 - 20

Spring 2020

No Courses Schedled

Winter 2020

Fall 2019

Summer 2019

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

Fall 2018

Summer 2018

ESOL

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • No Course Scheduled 

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020 - 21

Spring 2021

No Courses Scheduled

Winter 2021

No Courses Scheduled

Fall 2020

Summer 2020

No Courses Scheduled

2019 - 20

Spring 2020

No Courses Scheduled

Winter 2020

Fall 2019

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

No Courses Scheduled

Fall 2018

Summer 2018

No Courses Scheduled

Math

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • CS 260: Burke
  • Part A
  • Part B 
 • MTH 98: Byers
  • Part A 
  • Part B 
 • MTH 110: Wolman

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020 - 21

Spring 2021

Winter 2021

Fall 2020

Summer 2020

No Courses Scheduled

2019 - 20

Spring 2020

No Courses Scheduled

Winter 2020

No Courses Scheduled

Fall 2019

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

Fall 2018

Summer 2018

Nursing / Health Occupations

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • NRS 221: Bailey
  • Part A 
  • Part B 
 • HE 113: Adams
  • Part A 
  • Part B 

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020 - 21

Spring 2021

Winter 2021

Fall 2020

Summer 2020

No Courses Scheduled

2019 - 20

Spring 2020

Winter 2020

Fall 2019

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

Fall 2018

Summer 2018

No Courses Scheduled

Pre-College & Career Guidance

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020 - 21

Spring 2021

No Courses Scheduled

Winter 2021

Fall 2020

Summer 2020

No Courses Scheduled

2019 - 20

Spring 2020

No Courses Scheduled

Winter 2020

No Courses Scheduled

Fall 2020

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

No Courses Scheduled

Fall 2018

Summer 2018

Science

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • BI 211: Miller
  • Part A 
  • Part B 
 • BI 233: Andree
  • Part A 
  • Part B 
 • CH 121: Kovaich
 • G 208: Gebhardt

Summer 2021

 • BI 101: McKeon

2020 - 21

Spring 2021

Winter 2021

Fall 2020

No Courses Scheduled

Summer 2020

2019 - 20

Spring 2020

Winter 2020

No Courses Scheduled

Fall 2019

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

Fall 2018

Summer 2018

Social Science

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • ATH 101: Berry
 • ED 101: Brackenburry
 • HST 110: Copp
  • Part A 
  • Part B 
 • HST 225: Copp
  • Part A 
  • Part B 
 • SOC 204: Martinez
 • WGS 101: Webster

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020 - 21

Spring 2021

Winter 2021

Fall 2020

Summer 2020

No Courses Scheduled

2019 - 20

Spring 2020

No Courses Scheduled

Winter 2020

Fall 2020

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

Fall 2018

Summer 2018

Writing / Literature / Foreign Language

2021- 22

Spring 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Winter 2022

 • Currently No Course Scheduled 

Fall 2021

 • COMM 111: Uto
 • ENG 237: Ontiveros
  • Part A 
  • Part B 
 • LIB 101: Jablonski
  • Part A 
  • Part B 
 • RD 115: Kamrar
  • Part A 
  • Part B 
 • SPA 101 Huszar
 • WR 90: Booth
  • Part A 
  • Part B 
 • WR 121: Towell
  • Part A 
  • Part B 
 • WR 115: Kaser

Summer 2021

 • No Courses Scheduled

2020 - 21

Spring 2021

No Courses Scheduled

Winter 2021

Fall 2020

Summer 2020

2019 - 20

Spring 2020

No Courses Scheduled

Winter 2020

Fall 2019

Summer 2019

No Courses Scheduled

2018 - 19

Spring 2019

Winter 2019

Fall 2018

Summer 2018